DOĞRUDAN TEMİN İLANI
 
<ŞEMDİNLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI>
 
 
 
T.C. Hakkari Valiliği tarafından desteklenen “Çalışan Kadınlar” Projesi kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile bir mal/hizmet/yapım işi alımı yapılacaktır.
 
  1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı, Adresi
Yararlanıcı Adı: Şemdinli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adresi: Moda Mah. Hükümet Konağı Kat:3 ŞEMDİNLİ
b) Telefon/Faks No/E-Posta
Tel: 0438 411 26 73
Faks: 0438 411 21 58
E-Posta: semdinli_sydv@hotmail.com
c) İrtibat Kişisi, Tel
 Sadık ARICI, 0507 765 87 08
  1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Tanıtım Materyalleri Alımı (1000 Adet Broşür, 100 Adet Afiş, 300 Adet El ilanı, 1 Adet Tanıtım Levhası, 2 Adet Branda ve 4 Adet Kırlangıç)
b) Teslim Yeri
Şemdinli SYDV Aile Destek Merkezi Binası Kat:2
  1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası
<2017-030-0094>
b) Yapılacağı Yer
Şemdinli SYDV Aile Destek Merkezi Binası Kat:2
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
02.01.2018-14.00
 
  1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır. 
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
  3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
  4. Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
 
 
 
Ekler:
 
  1. Teknik Şartname
  2. Teklif Sunum Formu
 
 
 
 
EK 1- TEKNİK ŞARTNAME/KEŞİF ÖZETİ
1-KAPSAM
Bu teknik şartname; Şemdinli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen SODES 2017-030-0094“ÇALIŞAN KADINLAR” Projesinin Tanıtım Materyallerinin teknik özelliklerini ve genel şartlarını kapsar.
ALIM İÇİN TEKNİK ŞARTLAR
Sıra
Cinsi
Miktarı
Özellikler
 
1
 
Broşür
 
1000
1-14x19 cm ölçülerinde olmalıdır.
2-Kuşe kâğıt, renkli baskı ve çift taraflı baskı olacaktır.
3-SODES görünürlük kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
 
 
2
 
 
Afiş
 
 
100
1- A3 (29,7x42,0) ebadında, Kuşe Kağıda basılı olacaktır.
3-Dört renkli dijital baskı
4-Üzerinde idarenin belirlediği logo ve yazılar yer alacaktır. 5-SODES görünürlük kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
 
3
 
El ilanı
 
300
1-10x15 cm boyutunda kuşe kâğıda basılı ve renkli baskıdan oluşacaktır.
2- SODES görünürlük kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Tanıtım levhası
 
 
 
 
1
1- 3x3 cm alüminyum köşebent
2- Alt zemin 2 mm galvaniz sac ve Sacın üstüne parlak folyo
3- Logolar baskı ( folyo)
4-180 cm boyu ve 80 cm en olmalıdır.
5- Alüminyum profil üzeri Avrupa vinil germe olmalıdır.
6- Tek yön baskı olmalıdır.
7- SODES Görünürlük kuralları çerçevesinde renkli olacaktır.
 
 
5
 
 
Branda
 
 
2
1-Saten olmalıdır.
2-500 cm boyu ve 100 cm en olmalıdır.
3-Çevresi yırtılma ve yıpranmaya dayanıklı malzeme ile dikilmiş olmalıdır.
4- SODES görünürlük kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
 
 
6
 
 
Kırlangıç
 
 
4
1-saten olmalıdır.
2-200 cm boyu ve 100 cm en olmalıdır.
3-Asılma noktası dayanıklı olmalıdır.
4-SODES görünürlük kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
 
Not: 2017 Yılı Program Bazlı SODES Uygulama Usul ve Esasları ek teki görünürlük kuralları çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı, Hakkari Valiliği, yürütücü kuruluşun ve SODES logolarının bulundurulması ve ‘’Hakkari Valiliği koordinasyonunda Şemdinli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmekte olan bu proje Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilmektedir’’ ifadesinin bulunması zorunludur.  
 
 
 
 
 
EK 2- TEKLİF SUNUM FORMU
 
………………………………………………………………
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Doğrudan Temin İlanında belirlenen malları tedarik etmeyi aşağıdaki Teknik ve Mali Tekliflerimize dayanarak teklif ediyoruz. Bu teklif, Doğrudan Temin İlanı 5. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. 
 
 
Cinsi
Miktarı
Marka, Model
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Broşür
1000
 
 
 
Afiş
100
 
 
 
El ilanı
300
 
 
 
Tanıtım levhası
1
 
 
 
Branda
2
 
 
 
Kırlangıç
4
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
<2017-030-0094> Referans numaralı ihalenizde yukarıda detayları verilen malzemeleri toplam (KDV Dahil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye vermeyi taahhüt ederiz.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           …./…../2017
                                                                                                                               Kaşe-İmza
 
 
                                                                              Formu indirmek için TILAYIN
 
 
 
 
.