DOĞRUDAN TEMİN İLANI
2017-30-0090
HAKKARİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
 
T.C. Hakkari Valiliği tarafından desteklenen ‘’RENKLERİN DANSI İLE KÜLTÜREL OBJELER”  projemiz   kapsamında  2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile bir hizmet alımı yapılacaktır.
 
  1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı, Adresi
Yararlanıcı Adı: HAKKARİ  KADIN GİRİŞİMCİLER  DERNEĞİ
Adresi: Gazi mah. Av. Musin Zeydanoğlu Cad. Kahraman Apt. Kat:3
b) Telefon/Faks No/E-Posta
Tel:
E-posta: hakgider@gmail.com
c) İrtibat Kişisi, Tel:
 0534 401 7746
 0543 647 21 69
  1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
6 Kalem Tamamlayıcı Etkinlik için Hizmet Alımı
b) Teslim Yeri
Gazi mah. Av. Musin ZEYDANOĞLU cad. Kahraman Apt. Kat:3
  1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası
2017-30-0090
b) Yapılacağı Yer
Gazi mah. Av. Musin ZEYDANOĞLU cad. Kahraman Apt. Kat:3
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
02.07.2018    16:00
 
  1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır. 
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günüdür.
  3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
  4. Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
  5. Hizmet alım işine ilişkin sözleşmeden doğan damga vergisi ve karar pulu yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 
 
Ekler:
  1. Teknik Şartname
  2. Teklif Sunum Formu
 
 
 
 
 
 
EK 1- TEKNİK ŞARTNAME/KEŞİF ÖZETİ
 
Sıra
Cinsi
Miktarı
Özellikler
1
Tiyatro Bileti
75 Adet
Projemiz kapsamındaki  kursiyerlerimize yönelik moral amaçlı sergilenecek olan tiyatro etkinliği için tiyatro biletleri karşılanacaktır.
2
Eğitimci Ücreti
2  Gün
Konferans  verecek eğitimcinin iki günlük  konferans ücreti. (Eğitimcinin banka hesabına yatırılacak)
3
Uçak Bileti
2  Gün
Konferans verecek eğitimcinin  Ankara-Hakkari  ulaşımını sağlayacak gidiş-dönüş en az ekonomi esnek sınıfı uçak bileti.
4
Otobüs Bileti
2 Gün
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanından  Hakkari Merkeze gidiş-gelişi sağlayacak otobüs bileti.
5
İaşe Gideri
  1 Kişi
Konferans verecek eğitimcinin  1 günlük öğle ve akşam yemeği karşılanacaktır. ( En az 4 çeşit olup; sıcak, temiz ve konforlu bir mekan olacak)
6
 
İkram Gideri
 
90 Kişilik
Bilgilendirme bilinçlendirme faaliyetleri  için katılımcılara ikram edilmek üzere çay, kahve, su  ve soğuk meşrubat ile tatlı ve tuzlu çeşitlemelerle kuru pasta ikram edilecektir. (peçete, bardak ve tabak dahil)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 2- TEKLİF SUNUM FORMU
 
………………………………………………………………
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Doğrudan Temin İlanında belirlenen malları tedarik etmeyi aşağıdaki Teknik ve Mali Tekliflerimize dayanarak teklif ediyoruz. Bu teklif, Doğrudan Temin İlanı 5. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. 
Cinsi
Miktarı
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Tiyatro Bileti
75 Adet
 
 
Eğitimci Ücreti
2  Gün
 
 
Uçak Bileti
2  Gün
 
 
Otobüs Bileti
2 Gün
 
 
İaşe Gideri
  1 Kişi
 
 
 
İkram Gideri
 
90 Kişilik
 
 
TOPLAM
 
 
 
<…Proje Sözleşme No…> Referans numaralı ihalenizde yukarıda detayları verilen hizmet kalemlerini toplam (KDV Hariç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye vermeyi taahhüt ederiz.
 
 
 
                                                                                                                                   …./…/20…
   Kaşe-İmza
 
 
 
 
 
.