DOĞRUDAN TEMİN İLANI
2017-30-0074
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
 
T.C. Hakkari Valiliği tarafından desteklenen “İŞSİZLERE İŞ MAKİNELERİ KULLANIM EHLİYETİ” Projesi kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile bir  hizmet alım işi yapılacaktır.
 
 
                                                                                                              Osman KIZILBAN
                                                                                                                  Genel Sekreter
 
 1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı, Adresi
Yararlanıcı Adı: Hakkari İl özel İdaresi
Adresi: Sümbül Mah. Hakkari Van Yolu HAKKARİ
b) Telefon/Faks No/E-Posta
Tel: 0438 211 6190
Faks: 0438 211 6502
E-Posta:   : bilgi@hakkariozelidare.gov.tr
c) İrtibat Kişisi, Tel
 Ercan ERİP  05389603220
 1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
130 kişiye yemek organizasyonu ve 40 Adet davetiye basımı hizmeti
b) Teslim Yeri
Hakkâri İl özel İdaresi Sümbül Mah. HAKKARİ
 1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası
<2017-30-0074>
b) Yapılacağı Yer
Hakkari İl Özel İdaresi Binası  A Blok önü
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
02.07.2018-16.00
 
 1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır. 
 2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
 3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
 4. Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
 5. Yüklenici firma ile hizmet alım sözleşmesi yapılacak olup; sözleşmeden doğan damga vergisi ve karar pulu yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 
Ekler:
 
 1. Teknik Şartname
 2. Teklif Sunum Formu
 
EK 1- TEKNİK ŞARTNAME/KEŞİF ÖZETİ
 1. İŞİN KONUSU:
T.C. Hakkâri Valiliği tarafından desteklenen “İşsizlere İş Makineleri Kullanım Ehliyeti” Projesi kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile bir hizmet alım yapılacaktır. Yapılacak söz konusu iş 130 kişiye yemek organizasyonu ve 40 Adet davetiye basımı hizmeti işidir.
 1. YAPILACAK İŞLER:
Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek işler şunlardır:
SIRA NO
HİZMETİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
1
Yemek bedeli İaşe giderleri
130
Kişi
2
Masa ve Sandalye
130
Kişi
3
Davetiye Basımı
40
Kişi
 
 1. YEMEK ORGANİZASYONU HİZMETİ
  1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10/07/2018 tarihine kadar, İdarenin belirleyeceği 1 günde, 130 kişilik davetli grubuna akşam yemeği hizmeti verilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.
  2. Söz konusu yemek hizmeti idare tarafından belirlenmiş aşağıdaki menünün sunumundan oluşacaktır. 
Menü: Çorba, kavurma(kuzu etli), Pilav, Salata, meyve, en az iki içecek (yerli alkolsüz gazlı içecek, yerli alkolsüz meyve suyu veya ayran), Bir Tatlı Çeşidi ve Karışık Çerez.
 1. Yemek Organizasyonu hizmetine ait tüm giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Menülerde 2'şer adet yerli alkolsüz gazlı içecek, yerli alkolsüz meyve suyu veya ayran bulunacaktır içecekler 130 kutu cola(330 ml),130 Adet(330 ml) Aromalı gazlı içecek,130 Soda(isteğe bağlı sade veya meyveli),130 Adet Ayran(200 ml),130 Adet 500 ml pet su,400 Adet 200 ml pet su  ve  tüm katılımcılara limitsiz  çay ikram edilecektir.
 2. Yemek verilecek tarih idare tarafından belirlenecek olup en geç bir hafta içeresinde gerçekleştirilecektir.
 3. Organizasyon sırasında yeteri kadar(5 Kişiden az olmamak üzere) garson hizmeti verilecektir.
 4. Servis tabakları porselen olup kişi sayısı kadar bulundurulacaktır.
 5. Ses sistemi için gerekli ekipmanlar ve teçhizatlar bulundurulacaktır.
 1. MASA VE SANDALYE
4.1.  Yüklenici firma tarafından 130 kişilik yemek grubu için masa ve sandalye tedarik edecektir., (Tüm sandalyeler ve masalarda giydirme yapılacaktır.)
DAVETİYE BASIM GİDERLERİ
5.1.  Yüklenici firma 40 kişilik Davetli Grubu için Davetiye hazırlayacaktır. Söz konusu davetiyelerde tasarımı idarece onaylandıktan sonra basımı yapılacaktır.
 
 
 
 
 
 1. ÖZEL ŞARTLAR
  1. İdare işi her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Yüklenici firma bu denetimler esnasında idareye her konuda yardımcı olacaktır.
  2. Sözleşmeden doğan damga vergisi, karar pulu ve her türlü resmi harç  yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 
 1. ŞARTNAMENİN MUHTEVASI:
  1.    Hakkari İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan bu şartname 6 maddeden ve 3 sayfadan ibarettir.
EK 2- TEKLİF SUNUM FORMU
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Doğrudan Temin İlanında belirlenen malları tedarik etmeyi aşağıdaki Teknik ve Mali Tekliflerimize dayanarak teklif ediyoruz. Bu teklif, Doğrudan Temin İlanı 5. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. 
Cinsi
Miktarı
Marka, Model
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Yemek Organizasyonu İaşe giderleri
130
 
 
 
Masa ve Sandalye Kiralama Bedeli
130
 
 
 
Davetiye Basımı giderleri
40
 
 
 
TOPLAM
 
 
<2017-030-0074> Referans numaralı ihalenizde yukarıda detayları verilen malzemeleri toplam (KDV Hariç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye vermeyi taahhüt ederiz.
 
 
 
                                                                                                                                   …………………
   Kaşe-İmza
 
 
 
 
.