İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KAYIT SİSTEMİ UÇUŞ İZİN MODÜLÜ
 
 
 İHA uçuş izinlerinin kamu kurumları tarafından İHA kayıt sisteminde yer alan uçuş izin modülü üzerinden verilmesinin planlandığı, bahse konu modüle ilişkin il ve ilçelere göre planlanan uzaktan eğitim grupları, tarihleri ile eğitim ortamına erişim ve kullanım kılavuzu gönderilerek katılımcı personel bilgileri istenilmiştir.
 
Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenecek personelin eğitime katılımının sağlanması ve katılımcı personel bilgilerinin Ek-2’de belirtilen tabloya göre doldurularak gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr e-mail adresine 21.12.2018 tarihine kadar bildirilmesi